tuần 35

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Loan
Ngày gửi: 22h:19' 04-05-2015
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Tuần 32: Thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2015
(Có giáo viên dạy)
_____________________________________________________
Thứ Ba ngày 20 tháng 4 năm 2015
Tiết 1: luyện tiếng việt
Luyện viết chữ hoa: N(kiểu 2)
I. Mục tiêu: Viết chữ N (2 dòng chữ đứng); chữ Ngh (2 dòng chữ đứng); viết đúng từ Ngô Quyền(2 dòng chữ đứng);
- 100% HS viết đúng âu ứng dụng:
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
(6 lần bằng chữ đứng, 3 lần bằng chữ xiên).
II. Chuẩn bị:
- Mẫu chữ hoa N
III. Các hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho học sinh viết vào bảng con: M
- Nhận xét - giới thiệu bài.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện viết:
a. Hướng dẫn viết, luyện viết chữ hoa.
- Gắn chữ mẫu cho HS quan sát - nhận xét chữ hoa N
- GV viết mẫu, nêu lại cách viết N
- HS viết bảng con: N
- Giáo viên nhận xét - sửa sai.
b. Luyện viết từ ngữ ứng dụng:
GV cho học sinh đọc từ ứng dụng: Ngô Quyền
- GV giải nghĩa từ Ngô Quyền
? Những chữ cái nào viết hoa ? (chữ hoa N, Q)
? Chữ cái nào viết một li ? (chữ ô, u, ê, n)
? Chữ cái nào viết 2,5 ô li? (chữ chữ hoa N, g Q)
- Đọc lại từ ứng dụng
GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp, lưu ý cách nối giữa các con chữ.
- HS viết vào vở nháp: Ngô Quyền
- Giáo viên theo dõi, sửa sai.
c. Luyện viết câu ứng dụng:
- GV cho học sinh đọc câu ứng dụng :
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.
- Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng.
- GV giải nghĩa câu thơ trên.
- Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét các chữ cần lưu ý khi viết.
? Câu thơ trên có chữ nào được viết hoa ? ( chữ: Nhà)
- Giáo viên hướng dẫn viết: Nhà
- HS viết vở nháp: Nhà
- Giáo viên theo dõi, sửa sai.
3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết vào vở Luyện viết:
- Giáo viên nêu yêu cầu viết
- HS viết bài vào vở.
- GV quan sát hướng dẫn thêm
- GV nhận xét 1 số vở.
IV. Tổng kết tiết học:
- GV nhắc lại cách viết chữ N
- Tuyên dương những học sinh viết bài đẹp .
- Chuẩn bị bài tiết sau
__________________________________________
Tiết 2: Luyện toán
Luyện tập
I. Mục tiêu:
- 90% HS biết nhân (chia) số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số.
- 90% HS biết giải bài toán bằng 2 phép tính.
- 40% HS làm được bài 5.
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
20431 x 4 12076 x 2
- GV nhận xét
- giới thiệu bài. GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập:
1. Đặt tính rồi tính.
a. 21709 x 4 b. 10918 x 5 c. 627490 : 4 d. 35056 : 6
(củng cố nhân, chia số có năm chữ số cho số có một chữ số)
- Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính vào vở.
- GV cùng cả lớp nhận xét, chốt kết quả.
Bài 2: Tính
a) 92578 - 10312 x 8 =.....................
b) 21658 + 42539 : 7 =.....................
( củng cố cách thực hiện tính giá trị của biểu thức có phép cộng(trừ) và nhân (chia)
- GV ghi bài lên bảng.
- Gọi HS nêu cách thực hiện giá trị từng biểu thức trên: thực hiện nhân chia trước, cộng hoặc trừ sau.
- Yêu cầu HS làm bài, 2 HS chữa bài trên bảng.
Bài 3: Lớp 3 A có 17 bạn nam,
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500