Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Văn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Phạm Thanh Tuấn, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 57 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 969 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500