đề luyên violympic

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Sâm
Ngày gửi: 13h:08' 20-09-2015
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Sâm)
Trường Tiểu học Sơn trường

Đề luyện thi violympic (Lớp 5)

Câu 1: (0,5điểm)
Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km:
a) 11,20 km; b) 11,020 km; c) 11km 20 m; d) 1120 km;
Câu 2: (0,5điểm)
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4m 85cm =……....m. b) 72ha =…………..km2.
Câu 3: (1,5điểm) Tính:
a) 375,48 – 96,69 + 36,78
b) 7,7 + 7,3 × 7,4
c) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32
Câu 4: (1,5điểm) Tìm biết:
a)  × 0,34 = 1,19 × 1,02
b) 0,2 :  = 1,03 + 3,97
c)  : 2,7 : 6,8 = 2,8 : 2
Câu 5: (0,5điểm)
Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và cá trong bể là:
a) 5% ; b) 20% ; c) 80% ; d)100%;
Câu 6: (1,5điểm)
Cho dãy số: 3; 18; 48; 93; 153; …..
a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy.
b) Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy ?
Câu 7: (2,0điểm)
Một người đi xe máy từ tỉnh A và một người đi xe đạp từ tỉnh B. Hai tỉnh cách nhau 80km. Nếu họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ. Nếu họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp người đi xe đạp sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết rằng họ cùng khởi hành một lúc.
Câu 8: (2,0điểm)
Một thửa ruộng hình thang ABCD có đáy lớn CD bằng 120 m, đáy bé AB bằng  đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki lô gam thóc thu hoạc được trên thửa ruộng đó.ĐÁP ÁN
KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6

Câu 1
Nội dung
Biểu điểm

Câu 1: (0,5điểm)
 Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km:
b) 11,020 km;
c) 11km 20 m;

0.25
0.25

Câu 2: (0,5điểm)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4,85m
b) 0,72km2.

0.25
0.25

Câu 3: (1,5điểm)
a) = 278,79 + 36,78
= 315,57
b) = 7,7 + 54,02
= 61,72
c) = 55,2 : 2,4 – 18,32
= 23 – 18,32 = 4,68
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Câu 4: (1,5điểm)
a)  × 0,34 = 1,2138
 = 1,2138 : 0,34
 = 3,57
b) 0,2 :  = 5
 = 0,2 : 5
 = 0,04
c)  : 2,7 : 6,8 = 1,4
 : 2,7 = 1,4 × 6,8
 = 9,52 × 2,7
 = 25,704
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:
c) 80% ;
0,5

Câu 6: (1,5điểm)
a) Ta có: 18 = 3 + 1 . 15
48 = 18 + 2 . 15
93 = 48 + 3 . 15
.....
Số thứ 100 là: 3 + 1 × 15 + 2 × 15 + 3 × 15 + ... + 99 × 15
= 3 + 15 × ( 1 + 2 + 3 + ... + 99 )
= 3 + 15 ×  × ( 99 + 1)
= 74253
b) Gọi n là số thứ tự của số hạng
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500