Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Sâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trường
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Soa
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1662 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10776 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500