Gốc > GIẢI BÀI TRÊN TOÁN TUỔI THƠ > Giải toán qua thư >

Thi giải Toán qua thư (TTT số 163+164 tháng 5+6/2014)

Bài 1:

b1_500

Bài 2: b2_500

Bài 3:

b3_500

Bài 4:

b4_500

Bài 5:

b5_500


Nhắn tin cho tác giả
Lưu Ngữ @ 20:38 14/05/2014
Số lượt xem: 5364
Số lượt thích: 3 người (LÊ DUNG, Nguyễn Thái Hiếu, Trịnh Trung Hiếu)
Avatar

Bài 1:

Đây là dãy số hữu hạn được hình thành theo quy luật: Mỗi thừa số kể từ thừa số thứ ba bằng tổng của hai thừa số liền trước.

Ta viết đầy đủ tích như sau:

A = 2x7x9x16x25x41x66x107x173x280x453x733

Nhìn vào các thừa số của dãy ta thấy:

Thừa số 280 có 1 chữ số 0 nên tích A sẽ có 1 chữ số 0 tận cùng

Thừa số 25 khi nhâ với 4, 40, 400... sẽ tạo ra các thừa số mới có tận cùng là các chữ số 0

Xét ở dãy trên 25 chỉ nhân được với 4 để có thừa số mới là 100. Thừa số 100 có 2 chữ số 0 nên tích A sẽ có thêm 2 chữ số 0 tận cùng.

Vậy tích A có 3 chữ số giống nhau ở tận cùng và chúng là những chữ số O.

Các bạn xem có cách nào ngắn gọn hơn không?

3140489

Bài 4:

Ta chia đám đất theo chiều dài thành 4 phần bằng nhau, chia theo chiều rộng thành 3 phần bằng nhau. Như vậy đám đất sẽ được chia thành 12 hình vuông nhỏ có tổng diện tích bằng diện tích đám đất

Diện tích mỗi hình vuông nhỏ là:

768 : 12 = 64(cm2)

Vậy cạnh hình vuông nhỏ là: 8 cm

Chiều dài đám đát là:

8 X 4 = 32 (cm)

Chiều rộng đám đất là:

8 X 3 = 24 (cm)

Chu vi đám đất là:

 

(32 + 24) X 2 = 112 (cm)

No_avatar

Bài 3:

Theo bài ra ta có hình vẽ

Diện tích mặt trên hơn diện tích mặt bên là: 160 - 120 = 40(cm2).

Chiều rộng hình hộp chữ nhật là: 40 : 5 = 8 (cm).

Chiều cao hình hộp chữ nhật là: 120 : 8 = 15 (cm).

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là: 160 : 8 = 20 (cm).

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là: 8 x 15 x 20 = 2400 (cm3)

No_avatar

Bài 2:

Một ngày người thứ nhất làm được số công việc đó là: 1 : 25 = 1/25 (công việc)

Một ngày người thứ hai làm được số công việc đó là: 1 : 20 = 1/20 (công việc)

Một ngày người thứ ba làm được số công việc đó là: 1 : 24 = 1/24 (công việc)

Người thứ nhất làm tất cả số ngày là: 2 + 4 = 6 (ngày)

Trong 6 ngày người thứ nhất làm được số cộng việc là; 1/15 x 6 = 6/25 (CV).

Nhười thứ ba làm trong số ngày là: 2 + 4 + 6 = 12 (ngày).

Trong 12 ngày người thứ ba làm được số công việc là: 1/24 x 12 = 1/2 (CV).

Người thứ hai làm trong 2 ngày được số công việc là: 1/ 20 x 2 = 1/10 (CV).

Cả Ba người làm được số công việc là: 6/25 + 1/10 + 1/ 2 = 42/50 (CV)

Số công việc người thứ tư làm trong 4 ngày là: 1 - 42/50 = 8/ 50 (CV).

Trong 1 ngày người thứ tư làm được số công việc là: 8/50 : 4 = 1/25 (CV).

Vậy người thứ tư làm xong công việc đó số ngày là: 1 : 1/25 = 25 (ngày)

 

Avatar

Bài 4 :Theo bài ra chiều rộng bằng 3/4 ch dài ,tức chiều rộng 3 phần thì chiều dài chiếm 4 phần như thế. Do đó diện tích đám đất được chia thành 12 hình vuông nhỏ và Diện tích mỗi hình vuông nhỏ sẽ là: 768 : 12 = 64 (m2) 

Cạnh hình vuông nhỏ sẽ là 8 m ( Vì 64 = 8 x 8)

Chiều rộng đám đất là: 8 x 3= 24 ( m)

Chiều dài đám đát là: 8 x 4= 32 ( m)

Chu vi đám đất là: (24 + 32) x 2 = 112 ( m) 

                               ĐS: 112 m

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500