Thi giải Toán qua thư (TTT số 163+164 tháng 5+6/2014)

10406071 Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: Bài 5: ...

Giải toán qua thư TTT số 162 tháng 4/2014

10388663 Bài 1: Bài giải: Để A có 78 chữa số ở phần thập phân tức là phần thập phân của số A phải là: 1 + 2 + 3 …n = 78. n chính là số chữ số ở phần thập phân của thừa số cuối cùng của số A, và cũng là số thừa số của tích đó. Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n. 1 + 2 + 3 …n = 78 n x (n +1) : 2 = 78 n...

Toán Tuổi thơ số 159 (01/2014)

10062773 Mời các bạn cùng giải 5 bài toán trong Chuyên mục "Thi giải toán qua thư" - TTT1 số 159 tháng 01/2014. Bài 1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng 45 chia cho số phải tìm thì được thương bằng 1/100 số đó và dư 0,11. Bài 4. Vườn trường hình chữ nhật có chu vi 24m. Các thầy cô ngăn vườn thành hai phần, một hình vuông và một hình chữ nhật (hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn hình vuông) để trồng các...

Toán Tuổi thơ số 158 (12/2013)

9988524 Mời các bạn cùng giải các bài toán ở chuyên mục Thi giải toán qua thư - TTT1 số 158 (tháng 12/2013). Bài 1. Hai máy cùng gặt xong một thửa ruộng trong 48 giờ. Nếu máy I gặt một mình trong 28 giờ rồi máy II gặt tiếp thêm 52 giờ nữa thì được 11/12 thửa ruộng. Hỏi nếu máy I gặt một mình thì gặt xong thửa ruộng trong bao lâu ? Bài 2. Viết thiếu một chữ số 0 Ở số thứ nhất nhưng không tính nhầm...

Gợi ý giải - Thi giải toán qua thư (Toán Tuổi thơ số 148 tháng 02/2013)

8886636 Bài 1. Một nhà hàng nhỏ bán đồ uống nhập về 6 thùng bia mát lạnh. Trên mỗi thùng bia đều ghi rõ dung lượng bao nhiêu lít. Ngay sau đó có hai vị khách đến mua bia, vị khách thứ nhất mua 2 thùng và vị khách thứ hai mua 3 thùng. Số bia vị khách thứ nhất mua bằng một nửa số bia vị khách thứ hai mua. Hỏi mỗi vị khách mua những thùng nào ? Còn lại thùng nào ? (Các thùng ghi các số 19...

Gợi ý giải - Thi giải toán qua thư (Toán Tuổi thơ số 147 tháng 01/2013)

8750326 Bài 1. Cho số tự nhiên A được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2999 theo thứ tự liền nhau như sau: A = 123456789101112…299729982999 Hỏi A có chia hết cho 9 không ? Vì sao ? NGUYỄN THỊ HUYỀN (GV. TH Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang) Gợi ý: Để biết A có chia hết cho 9 hay không ta phải tính tổng các chữ số của A. Để tính nhanh tổng các chữ số của A ta ghép số 2999 với 1, 2998 với...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500