Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Thị Thu Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Minh
Quận/huyện Huyện Vũ Quang
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Phạm Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hồng Lam
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500