Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thi Thanh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trung
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hà Thị Hiếu, Trường Tiểu Học Hai Sơn Trung
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1090 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5616 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500