Gốc > SAI LẦM THƯỜNG GẶP > Giải toán có lời văn >

Tính giá vốn của chiếc mũ

sai

Trong cuốn “Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5, tập 2” có bài toán như sau:

Giá bán một chiếc mũ bảo hiểm là 300 000 đồng. Nếu cửa hàng giảm giá 20% thì lại bị lỗ 4% giá vốn (giá mua vào). Hỏi giá vốn của chiếc mũ bảo hiểm đó là bao nhiêu tiền ?

 Một số học sinh đã giải bài toán đó như sau:

Sau khi giảm giá thì giá của chiếc mũ bằng số phần trăm giá vốn là:

                   100% - 20% + 4% = 84%.

Giá tiền vốn của chiếc mũ đó là:

                   300 000 x 84 : 100 = 252 000 (đồng).

          Lời giải trên sai ở đâu, hãy sửa lại cho đúng.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 09:48 12/10/2014
Số lượt xem: 4756
Avatar

Lời giải trên sai ở chỗ coi 20% giá bán chiếc mũ tương đồng với 4% giá vốn.

Cần phải hiểu bài toán như sau: 80% giá bán chiếc mũ thì bằng 96% giá vốn của chiếc mũ đó. Từ số tiền bán chiếc mũ sẽ tính được số tiền vốn chiếc mũ.

          Lời giải đúng của bài toán như sau:

Giá bán của chiếc mũ sau khi giảm 20% là:

          300 000 x (100 - 20) : 100 = 240 000 (đồng).

 

No_avatar

 Lời giải :

Giá bán của chiếc mũ sau khi giảm 20% là:

          300 000 x (100 - 20) : 100 = 240 000 (đồng).

240 000 đồng ứng với  100-4=96 % giá vốn vậy giá vốn là:

240 : 96  x 100 =250000 đồng

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500