Gốc > PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN > Số học >

Một số cách tính nhẩm

imagestoan_2_011. Bình phương số có tận cùng là 5 (tiện với số có 2 chữ số )

-Xét tích của:5x5=25 viết 25 vào tậncùng của tích.

-Nhân chữ số hàng chục với số liền sau của chữ số ấy rồi viết tích đó vào trước 25.Ta được tích đúng.

Ví dụ 1:   45 x 45 =?    2025                  Ví dụ 2:  65 x 65 = ?   4225

           5x5=25                                               5x5 =25

           4x5=20                                               6x7 =42

2. Bình phương nhẩm một số có hai chữ số tùy ý

 Xét tích của số tròn chục gần nhất với số mà số tròn chụclấy xuống bao nhiêu thì số đó cộng vào bấy nhiêu,số tròn chục mà lấy lên bao nhiêu thì số đó trừ đi bấy nhiêu rồi cộngvơí tíchlà bình phương của số đơn vị mà số tròn chục lấy lên hay xuống.Thì được tích đúng.

 Ví dụ 1 :                  24 x 24 = ? 576                         

              Xét:      24 - 4 = 20  và  24 + 4 =28   

              Nhẩm: 28 x 20 =560

                        4 x 4  =  16                  

Vậy 24 x 24 = 560 + 16 = 576.

 Ví dụ 2:              26 x 26 = ?  676

                     Xét: 26 + 4 = 30   và  26 - 4 = 22

                     Nhẩm: 22 x 30 = 660

                                 4 x 4 = 16 

Vậy  26 x 26 = 660 + 16 = 676.

3. Nhân nhẩm hai số có chữ số hàng chục giống nhau, chữ số hàng đơn vị có tổng bằng 10

Xét tích hai chữ số hàng đơn vị viết vào tận cùng của tích rồi nhân chữ số hàng chục với số liền sau của chữ số ấy được tích viết vào trước tích của hai chữ số hàng đơn vị.Ta được tích đúng.

  Ví dụ:

  a)     67 x 63 = ?  4221                     b)     94 x 96 = ?      9024

   Nhẩm:  3 x 7 =      21                   Nhẩm:   4 x 6 =      24  

             6 x 7 = 42                                    9 x 10 = 90

  Vậy 67 x 63 = 4221                        Vậy 94 x 96 = 9024

4. Nhân nhẩm số có hai chữ số với số có hai chữ số đối xứng nhau qua một số tròn chục

Xét bình phương cua số tròn chục gần nhất giữa hai số rồi trừ đi bình phương số đơn vị của thừa số bị giảm đi hay tăng lên đến số tròn chục.Ta được tích đúng.

 Ví dụ:

  a)  52 x 48 = ?     2496                   b)  68 x v52 = ?     3536

 Nhẩm: 50 x50 = 2500                       Nhẩm: 60 x 60 = 3600

           2 x  2  =  4                                       8 x 8 = 64

 Vậy 52x48= 2500- 4 = 2496.              Vậy 68 x 52 = 3600-64 = 3536.

 c)     46 x 54 = ?   2484                  đ)   71 x 89 = ? 6319

 Nhẩm:  50 x50 = 2500                      Nhẩm: 80 x 80 = 6400

               4 x4 = 16                                      9 x 9 = 81

 Vậy 46x54= 2500-16= 2484.                Vậy 71 x 89 = 6400-81= 6319.

 Sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 21:19 07/01/2011
Số lượt xem: 4313
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Quang Hay, Lương Bá Khánh Lâm)
No_avatarf
that thu vi, thanks
Avatar
TVM Đàm Đại ghé thăm thầy chúc thầy và gia đình luôn vui vẻ , hạnh phúc, nếu có thời gian mong thầy thăm trang http://violet.vn/damdaibk78/ và mong thầy góp ý và chia sẻ bài viết.
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500