Gốc > SAI LẦM THƯỜNG GẶP > Đại lượng và đo đại lượng >

Có thể bạn chưa để ý

Trong các sách giáo khoa Toán Tiểu học có những nội dung và cách trình bày cần phải được hiểu rõ ý nghĩa nhằm tránh những sai sót không đáng có.
Ví dụ 1: Khi giới thiệu phép nhân hai số tự nhiên, trong sách đã nêu:
2 + 2 + 2 = 2 x 3, chứ không phải là 2 + 2 + 2 = 3 x 2
Vì vậy khi gặp bài tập viết tích hai số thành tổng các số hạng bằng nhau, cần phải tuân theo ý nghĩa của phép nhân (là tổng các số hạng bằng nhau).
Chẳng hạn: 4 x 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4.
Không viết: 4 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7 (Vấn đề tính chất giao hoán của phép nhân lại là một chuyện khác).
Ví dụ 2: Cho ba số 2; 3; 5 và các dấu + , - , = , hãy lập các phép tính đúng.
Bài tập này có 8 khả năng xảy ra:
2 + 3 = 5      5 = 2 + 3
3 + 2 = 5      5 = 3 + 2
5 - 2 = 3      3 = 5 - 2
5 - 3 = 2      2 = 5 - 3
Ví dụ 3:
a) Tìm hiệu của 7 và 5 phải viết: 7 - 5 = 2.
b) Tìm thương của 3 và 6 phải viết: 3 : 6 = 0,5 mà không được viết là: 6 : 3 = 2.
Ví dụ 4: Trong bài tập về thực hiện phép tính trong các hình có nhiều số giao nhau thì phải thực hiện phép tính từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (ngoại trừ trường hợp có chỉ dẫn hướng thực hiện tường minh). Chẳng hạn: Xem lời giải bài 1 phần kết quả cuộc thi Giải toán qua thư (trang 17).
Tuy nhiên, có những điều không cần thiết phải bắt buộc thực hiện.
Ví dụ 5: Điền dấu < , = , > vào ô trống: 3 ∠ 5. Khi viết vào vở ô li, HS có thể viết 3 < 5 là đạt yêu cầu, mà không bắt buộc phải viết 3 (<) 5.
Ví dụ 6: Tìm x biết: x x 3 + 4 = 7
Trong quá trình dạy học, người giáo viên có nhiều sáng tạo khi thực hiện nội dung sách giáo khoa. Đó là điều đáng hoan nghênh và khích lệ. Tuy nhiên cũng nên tránh làm những gì thêm phức tạp, nhất là bắt buộc HS phải xây dựng và học thuộc những quy tắc rắc rối, không cần thiết.
Có thể trình bày (mà không bị lỗi):
x x 3 + 4 = 7
      x x 3 = 7 - 4
      x x 3 = 3
         x = 3 : 3
         x = 1
Không bắt buộc chữ x phải thẳng cột:
x x 3 + 4 = 7
x x 3 = 7 - 4
x x 3 = 3
x = 3 : 3
x = 1
Đỗ Trung Hiệu

Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 21:32 30/10/2010
Số lượt xem: 4201
Số lượt thích: 2 người (Phan Thị Minh Huy, thái đình anh)
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500