Gốc > SAI LẦM THƯỜNG GẶP > Yếu tố đại số - thống kê >

Bao nhiêu cách tặng ?

sai_o_dauLan có 6 tấm ảnh khác nhau. Lan muốn chọn ba tấm ảnh đem tặng bạn nhân ngày sinh nhật. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chọn ?


Lời giải :
Lan có : 6 cách chọn tấm bưu ảnh thứ nhất ; 5 cách chọn bưu ảnh thứ hai ; 4 cách chọn tấm bưu ảnh thứ ba.
Mà cứ mỗi cách chọn tấm ảnh thứ nhất, 1 cách chọn tấm ảnh thứ hai và 1 cách chọn tấm ảnh thứ ba thì Lan sẽ có 1 cách chọn 3 tấm ảnh để tặng bạn.
Vậy Lan có số cách chọn 3 tấm bưu ảnh là :
6 x 5 x 4 = 120 (cách)
Đáp số : 120 cách chọn
 
  Trần Cẩm Ninh
(Giáo viên trường TH Lý Tự Trọng, TP Hải Dương)

Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 21:02 26/07/2011
Số lượt xem: 4183
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thái Hiếu, Ngyen Thi Huong)
Avatar

Sai ở chỗ: Khác với các bài toán viết các số TN từ các chữ số đã cho. Ví dụ: Cho các chữ số 1; 2 và 3. Hỏi lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho? Rõ ràng các số lập được: 123; 132; 213; 231; 312; 321 là hoàn toàn khác nhau. Nhưng với bài toán tặng ảnh, nếu cũng đánh số bưu ảnh như thế, thì 6 cách chọn trên trùng nhau. Vậy cứ lấy 120 : 6 = 20 ( cách chọn) nhỉ?

Đối với HSTH việc phân tích để các em hiểu “bản chất” tặng ảnh là tương đối khó. Theo tôi nên quy định bưu ảnh theo số từ 1 đến 6 và chia thành 5 nhóm: 1+2; 2+3; 3+4; 4+5; 5+6 , mỗi nhóm có 4 cách chọn bưu ảnh thứ ba ( đó là 4 bưu ảnh còn lại). Như vậy số cách chọn là:

5 x 4 = 20 ( cách chọn).

    Là một GV nghệ thuật, tui mạn phép thầy Nghĩa lập luận như thế có đúng không.

Avatar

Thầy Nam lập luận đúng nhưng đưa ra cách chọn như vậy vẫn bị trùng. Ví dụ nhóm (1+2 ) cộng với 4 bức ảnh còn lại là 3;4;5;6 Sau đó nhóm (2+3) cộng với 4 bức ảnh còn lại là 1;4;5;6 thì trường hợp 2+3+1 sẽ trùng với trường hợp 1+2+3 ở trên, các cặp còn lại cũng vậy. Như vậy chỉ có 20:2=10 cách chọn.

Theo tôi cách tường minh nhất là dùng sơ đồ sau thì HS sẽ nhận ra dễ dàng hơn. 

Picture1

Lượt chọn thứ nhất (1+2)+ bốn bức còn lại ta được 4 cách chọn.

Lượt thứ hai chọn (1+3)+ ba bức 4 ; 5 ; 6 được 3 cách chọn

Lượt thứ ba chọn (1+4)+ hai bức 5 ; 6  được 2 cách chọn

Lượt thứ tư chọn (1+5)+ bức 6 được 1 cách chọn. 

Làm như vậy sẽ không bị trùng cách chọn.

Vậy có 1+2+3+4=10 cách chọn. 

Lượt chọn thứ ba không chọn ảnh 3 ; 4

Lượt chọn thứ tư không chọn ảnh 3 ; 4 ; 5

Lượt cuối thì không chọn được ảnh nào khác.

Vậy có 10 cách chọn ảnh theo đề bài. 

Avatar

Thầy Tuấn Ahh còn thiếu :

2 + 3 ---- 4, 5, 6      (3 cách chọn)

2+4 ------ 5, 6         (2 cách chọn)

2+5 -------6            (1 cách chọn)

3+4 ------- 5, 6       (2 cách chọn)

3+5-------- 6          (1 cách chọn)

4 + 4------- 6         (1 cách chọn)

Số cách chọn : 10 của thầy Tuấn Anh tìm được + 10 thiếu = 20 cách chọn

Bài giải tương tự tại đây

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500