Gốc > ĐỐ VUI - TRÒ CHƠI TOÁN HỌC > Dạng khác >

Những con số kì lạ

Khi thực hiện các phép tính +, -, x, : với các con số , nhiều khi chúng ta không thể để ý đến tính chất của các con số . Thực tế có rất nhiều con số rất kì lạ. Sau đây, là một số ví dụ.

Ví dụ1: Số 37037037

37037037 x3 = 111111111

37037037 x6=222222222

37037037x9=333333333

37037037x12=444444444

37037037x15=555555555

37037037x18=666666666

37037037x21=777777777

37037037x24= 888888888

37037037x27=999999999

Ví dụ2: Số 15873

15873 x 7 = 111111

15873 x 14 = 222222

15873 x21 = 333333

15873 x 28 = 444444

15873 x 35 = 555555

15873 x 42 = 666666

15873 x 49 = 777777

15873 x 56 = 888888

15873 x 63= 999999

Ví dụ 3: Số 142857

142857 x1= 142857

142857 x 2= 285714

142857 x 3 = 428571

142857 x4 = 571428

142857 x 5 = 714285

142857 x 6= 857142

Số 142857 khi nhân với 1, 2, 3, 4, 5, 6.Được các tích là số có sáu chữ số có mặt các chữ số:1, 2, 4, 5, 7, 8.

Ví dụ 4: Số 2519

Số 2519 là số có đặc điểm kì lạ và rất đặc trưng : Khi chia 2519 lần lượt cho 10, 9 ,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 sẽ có số dư là 9,8,7,6,5,4,3,2,1.

Ví dụ 5: Số  9x8 = 72

99x 88 = 8712

999 x888= 887112

9999 x 8888= 88871112

99999 x8888 = 8888711112

…………………………….

toantieuhoc.com sưu tầm


Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 16:41 08/05/2014
Số lượt xem: 1122
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Nam Cao, Nguyễn Đăng Hiếu, Nguyễn Ngọc Mai)
 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500