Gốc > SAI LẦM THƯỜNG GẶP > Số học >

Lời giải đúng chưa ?

sai_o_dau_sua_cho_dung

 

 Bài toán. Khối lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20% ? 
Bài giải. Coi khối lượng công việc mới là 100% thì khối lượng công việc cũ so với mới là : 100% - 80% = 20%.Coi năng suất lao động mới là 100% thì năng suất lao động cũ so với mới là :100% - 20% = 80%.Số công nhân cũ so với số công nhân mới là : 20/100 : 80/100 = 0,25 = 25%.
Vậy tỉ số phần trăm số công nhân phải tăng so với số cũ là :100% - 25% = 75%     
    
Theo bạn, lời giải bài toán đã đúng chưa ? 

Phan Duy Nghĩa
(Trường Tiểu học Sơn Long,Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Nhắn tin cho tác giả
Phan Duy Nghĩa @ 09:45 12/10/2014
Số lượt xem: 4769
Avatar

Bài giải sai.

 Khối lượng công việc tăng 80% thì số người tăng 80%. Lúc này so với số người ban đầu thì số người mới bằng 100%+80%=180%.

Để  tiến độ công việc tăng 20% thì số người phải tăng thêm 20% (so với số người mới). vậy so với số người ban đầu thì số người bây giờ phải bằng 180%x120%=216%.

Vậy tỉ số phần trăm số công nhân phải tăng so với số cũ là :216% - 100% = 116%.

Avatar

Gửi cho KO code mục văn học tuổi trẻ và thể giới trong ta, được không!

Chúc vui vẻ!

No_avatarf

klj;j;

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500