Nhờ thầy Nghĩa giải hộ bài toán

An bán một số quả táo được một số tiền. Nếu An bán được thêm 10 quả táo nữa cùng số tiền trên thì giá tiền mỗi quả giảm 200 đồng. Nếu An bán được ít hơn 10 quả nhưng cũng được số tiền như trên thì giá tiền mỗi quả tăng 400 động. Hỏi An đã bán được bao nhiêu quả táo và giá tiền một quả là bao nhiêu?...

Bạn có hài lòng không ?

8464470 Bài toán. Trong hình vẽ, ABCD và CEFG là hai hình vuông. Biết EF = 12 cm, hãy tìm diện tích tam giác AEG. (Đề thi toán quốc tế Tiểu học ở Hồng Kông) Bài giải. Nối B với F, G với B ta có: SAGI = SBGI (vì có chung cạnh GI và có chiều cao hạ từ A và B xuống GI bằng nhau) (1). SEGI = SFGI(vì có chung cạnh GI và có chiều cao hạ từ E và F xuống GI bằng nhau) (2)....

Tính thế đúng chưa?

4512891 Bài toán : Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM = MN = NB. P là điểm chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MP tại O, nối PN (hình vẽ). Biết diện tích tam giác DOP lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. (Đề thi học sinh giỏi Quảng Ninh - TTT số 35) Giải : Ta có SNPD = 1,5...

Tính thế đúng chưa?

Bài toán : Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM = MN = NB. P là điểm chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MP tại O, nối PN (hình vẽ). Biết diện tích tam giác DOP lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. (Đề thi học sinh giỏi Quảng Ninh - TTT số 35) Giải : Ta có SNPD = 1,5...

Diện tích tăng bao nhiêu?

Bài toán: Một mảnh vườn hình chữ nhật, người ta mở rộng chiều dài 30%, mở rộng chiều rộng 20%. Hỏi diện tích mảnh vườn tăng bao nhiêu %? Bài giải: Giữ nguyên chiều rộng, mở rộng chiều dài 30% thì diện tích mới là: 1 x (1 +0,3) = 1,3(diện tích cũ) Diện tích mảnh vườn mới tăng so với diện tích cũ là: 1,3 - 1 = 0,3 = 30%(diện tích cũ). Giữ nguyên chiều dài, mở rộng chiều rộng 20% thì diện tích mới là: 1 x...

Có ghép được không?

Có 11 mẩu que thẳng, trong đó có: 1 mẩu que dài 2 cm, 3 mẩu que mỗi mẩu dài 3 cm, 4 mẩu que mỗi mẩu dài 4 cm, 3 mẩu que mỗi mẩu dài 5 cm. Dùng một số mẩu que đó ghép thành một hình vuông thì cạnh hình vuông lớn nhất có thể ghép được có độ dài là bao nhiêu? Bài giải: Tổng độ dài của 11 mẩu que đó là: 2 + 3 x 3 + 4...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500