Phân vân gì không ?

Bài toán: Một đồng hồ có tiếng chuông ngân rất dài, thời gian giữa hai tiếng chuông là 2 giây. Ban đêm, ta cần bao nhiêu giây để biết đồng hồ báo 11 giờ ? Bài giải: Khi tiếng chuông thứ 11 vừa điểm là ta biết ngay đó là 11 giờ. Từ tiếng chuông thứ nhất đến tiếng chuông thứ 11 có 10 khoảng cách 2 giây. ...

Có thể bạn chưa để ý

Trong các sách giáo khoa Toán Tiểu học có những nội dung và cách trình bày cần phải được hiểu rõ ý nghĩa nhằm tránh những sai sót không đáng có. Ví dụ 1: Khi giới thiệu phép nhân hai số tự nhiên, trong sách đã nêu: 2 + 2 + 2 = 2 x 3, chứ không phải là 2 + 2 + 2 = 3 x 2 Vì vậy khi gặp bài tập viết tích hai số thành tổng các số hạng bằng nhau, cần...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500