Lời giải đúng chưa ?

Bài toán. Khối lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20% ? Bài giải. Coi khối lượng công việc mới là 100% thì khối lượng công việc cũ so với mới là : 100% - 80% = 20%.Coi năng suất lao động mới là 100% thì năng suất lao động cũ so với mới là :100% - 20% = 80%.Số công nhân cũ so với số công nhân mới là...

Ông sinh năm nào?

Nhà toán học vĩ đại người Nga Ni-cô-laiI-va-nô-vích Lô-ba-sép-ski sinh vào năm chẵn. Nếu viết các số chẵn liên tiếp mà số đầu tiên là năm sinh của ông đến số 1994 thì phải viết 102 số. Hỏi ông sinh năm nào? Phân tích bài toán: - Vì dãy số chẵn mà số đầu tiên là năm sinh của ông đến số 1994 thì dãy số có 102 số. Cứ 2 số chẵn liên tiếp hơn ( kém nhau 2 đơn vị) nên các số trong dãy số cách...

Số chia đúng không ?

Bài toán : Khi chia 1095 cho một số tự nhiên ta được thương là 7 và số dư là số lớn nhất có thể có. Tìm số chia. Bạn Việt đã giải như sau : Số chia luôn bằng số bị chia chia cho thương. Do vậy số chia là : 1095 : 7 = 156 (dư 3) Đáp số : 156. Bạn có đồng ý với cách giải này không ? Bùi Đức Chơng (Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình)...

Sao thế nhỉ ?

Hùng và Dũng tán gẫu với nhau, hùng nói: * Đố cậu biết 40 lớn hơn 32 mấy đơn vị? - Dễ thế mà cũng đố ! 8 đơn vị. * Thế 32 nhỏ hơn 40 mấy đơn vị? - Cũng 8 dơn vị chứ còn gì nữa. * Đúng! Thế 40 lớn hơn 32 bao nhiêu phần trăm nào? - Thong thả, để tớ tính nhẩm đã ...25%. * Thế 32 nhỏ hơn 40 bao nhiêu phần tram? - ũng 25% chứ còn gì. - Sai...

NHẦM LẪN GÌ KHÔNG ?

Bài toán: Hiệu của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp một số lên 2 lần và gấp số kia lên 5 lần thì được hai số mới có hiệu bằng 51. Tóm tắt cách giải: 1. Trường hợp số bị trừ gấp 2 lần và số trừ gấp 5 lần. Giả sử cả hai số đều gấp 2 lần thì hiệu của chúng cũng gấp 2 lần là: 15 x 2 = 30 Số bị là: (51 - 30) : (5...

AI ĐÚNG ? AI SAI ?

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 5 của một trường tiểu học trong đó có một câu là: “Em hãy viết một số thập phân nhỏ nhất có 6 chữ số trong đó số chữ số ở phần nguyên bằng số chữ số ở phần thập phân”. An tìm ra số: 100,001 Toàn tìm ra số: 100,000 Minh tìm ra số: 001,001 Ngọc tìm ra số: 000,000. Cả bốn bạn đều cho kết quả của mình là đúng. Theo các bạn thì các bạn trên...

Lời giải đúng chưa?

Trong phòng học có một số bàn. Cô giáo nhẩm tính sắp xếp số học sinh của lớp 5A: “Nếu xếp mỗi bàn 4 học sinh thì còn 1 học sinh không có chỗ ngồi; nếu xếp mỗi bàn 5 học sinh thì còn thừa 2 bàn”. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh? Tóm tắt lời giải: Mỗi bàn xếp 5 học sinh nhiều hơn mỗi bàn xếp 4 học sinh: 5 - 4 = 1 (học sinh) Số học sinh xếp mỗi bàn 5...

Bấy nhiêu trứng đã đúng chưa ?

Bài toán : Một người bán trứng lần thứ nhất bán 1/5 số trứng, lần thứ hai bán 4/7 chỗ trứng còn lại thì trong rổ còn 24 quả trứng. Hỏi người đó đưa đi bán bao nhiêu quả trứng ? Bài giải : Phân số chỉ số trứng còn lại sau lần thứ nhất là : 1 - 1/5 = 4/5 (số trứng). Phân số chỉ 24 quả trứng là : 4/5 - 4/7 = 8/35 (số trứng). Người đó đưa đi bán số trứng là...

Tí giải đúng chưa ?

Thầy giáo cho cả lớp giải bài toán : “Có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng của tích sau : 1 x 2 x 3 x 4 x ..... x 97 x 98 x 99”. Tí đã giải như sau : Vì tích của một số chia hết cho 5 và một số chẵn, có tận cùng là 0. Trong tích : 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 97 x 98 x 99 có 19 thừa số chia hết cho 5....

Tồn tại hay không tồn tại

Bài toán: "Tổng của 2 số thập phân là 60,1. Nếu dịch chuyển dấu phẩy của số nhỏ sang bên phải một chữ số rồi trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm 2 số đó." Lời giải: Khi dịch dấu phẩn của số nhỏ sang phải một chữ số ta được một số gấp 10 lần số nhỏ và số lớn là 219,52 mà 210,52 lại là số chia hết cho 8. Từ đó suy ra 210,52 chính là 8 lần số nhỏ. Do đó số nhỏ là:...

So sánh hai phân số

Bạn Tỵ nói rằng : Trong hai phân số cùng tử số : Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì nhỏ hơn. Phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn. a/b > a/c nếu b < c. a/b < a/c nếu b > c. Theo các em bạn Tỵ phát biểu như vậy đã đúng chưa ? Nguyễn Đức Tấn (TP Hồ Chí Minh) ...

Chia tiền công

Đề bài: Ba người thợ chia nhau một số tiền công như sau: Người thứ nhất hơn người thứ hai 20% và hơn người thứ ba là 25%. Người thứ hai đã nhận 360000 đồng. Hỏi hai người kia mỗi người nhận được bao nhiêu tiền? Bài giải: Ta có 20% = 1/5 ; 25% = 1/4 Số tiền công người thứ nhất hơn người thứ hai là: 360000 x 1/5 = 72000 (đ) Số tiền công người thứ nhất là: 360000 + 72000 = 432000 (đ) Số...

Bao nhiêu hạt khô ?

Bài toán: Lượng nước trong hạt tươi là 15%, trong hạt khô là 5%. Hỏi 200kg hạt tươi sau khi phơi cho bao nhiêu kilôgam hạt khô? Bài giải: Khối lượng nước trong 200kg hạt tươi là: 15% x 200 = 30 (kg) Tỷ lệ phần trăm nước trong hạt khô ít hơn so với trong hạt tươi là: 15% - 5% = 10% Khi phơi, khối lượng nước giảm: 10% x 30 = 3 (kg) Khối lượng hạt khô thu được là: 200 – 3 = 197...

Bài toán chia bi

Bài toán : Hưng có số bi bằng 2/3 số bi của Hà. Sau khi cho Hà 2 viên thì số bi của Hưng còn lại chỉ bằng 1/2 số bi của Hà lúc đó. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi ? Lời giải : Tỉ số số bi của Hưng so với của Hà lúc đầu lớn hơn lúc sau đó là : 2/3 - 1/2 = 1/6. Có sự chênh lệch đó là do Hưng đã cho Hà 2 viên bi. Vậy số...

Bạn hài lòng không?

Trong cuộc thi giải toán có 1 bài toán như sau: “Tìm số bị chia, số chia và số thương của một phép chia, biết rằng nếu chia số bị chia cho 2 lần số chia hoặc chia số bị chia cho 3 lần thương đều được kết quả là 6”. Tí giải như sau: Số bị chia giữ nguyên và số chia tăng 2 lần thì thương giảm 2 lần nên thương đúng của phép chia đã cho là: 2 x 6 = 12 Ba lần...

Nhầm lẫn gì không?

Bài toán : Người thứ nhất mua 24 cốc và 12 chén hết 124800 đồng. Người thứ hai mua 10 cốc và 8 chén như thế hết 59 200 đồng. Hãy tính giá tiền 1 cốc, 1 chén. Tóm tắt cách giải. Giả sử người thứ nhất mua gấp 2 lần số lượng thì 2 x 2 = 48 (cốc) 12 x 2 = 24 (chén) 124 800 x 2 = 249 600 (đồng) Giả sử người thứ hai mua gấp 3 lần số lượng thì :...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500