Gốc > SAI LẦM THƯỜNG GẶP > Yếu tố đại số - thống kê >

Có bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật?

Một tổ  học sinh có 5 bạn, mỗi lần trực nhật phải có đủ 3 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật?

Bài giải: Có 5 bạn nên có 5 cách chọn người thứ nhất, còn lại 4 bạn nên có 4 cách chọn người thứ 2 đi với người thứ nhất. Còn lại 3 bạn nên có 3 cách chọn người thứ 3 đi với 2 người đã chọn.

 Như vậy số cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật là: 5x4x3=60 (cách)

Nhưng mỗi nhóm đã tính 6 lần (1x2x3) như nhóm gồm bạn mang số 1, số 2, số 3 thì 6 lần là:

 1-2-3                    2-1-3                  3-1-2

 1-3-2                    2-1-3                  3-2-1

Vì vậy số cách để phân công nhóm 3 bạn trực nhật có là:

                   60 : 6=10 ( Cách)

                          Đáp số: 10 cách


Nhắn tin cho tác giả
Hoàng Thị Kim Khánh @ 22:26 15/09/2014
Số lượt xem: 2988
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thái Hiếu, Hoàng Thị Kim Khánh)
No_avatarf

Tìm số tự nhiên x, biết:

Tìm số tự nhiên x, biết:
 1/3 + 1/6 + 1/10+ ... + 1/X x (X + 1) :2 = 2009/2011

No_avatarf

Cho hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm E, Trên BC lấy điểm F sao cho:

AB = AE x 4 và BC = BF x 4 . Tính tỉ số Diện tích tam giác DEF và diện tích hình huông ABCD

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500