Gốc > CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC > Các loại khác >

Có bao nhiêu cách chọn ???

Đội văn nghệ của lớp 5A có 6 nữ và 4 nam. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nam và 2 bạn nữ hát tốp ca nam nữ?


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thu Chung @ 09:58 14/01/2015
Số lượt xem: 949
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Quỳnh Hoa)
Avatar

Với mỗi cách chọn 1 nam thì có số cách chọn 2 nữ là:

Em nữ thứ nhất có thể ghép đôi với 5 em còn lại.

Em nữ thứ 2 có thể ghép đôi với 4 em còn lại (trừ em đầu tiên)

Em nữ thứ 3 có thể ghép đôi với 3 em còn lại (trừ em đầu tiên và em thứ 2)

Em nữ thứ 4 có thể ghép đôi với 2 em còn lại (trừ em thứ nhất,thứ 2 và thứ 3)

Em nữ thứ 5 có thể ghép đôi với 1 em còn lại (trừ em thứ nhất, thứ 2 , thứ 3 và thứ 4).

Vậy có số cách ghép 2 nữ là: 5+4+3+2+1=15(cách)

vậy cô giáo có số cách chọn 1 nam và 2nữ vào hát tốp ca nam nữ là: 4x15=60 (cách)

Đáp số: 60 cách.

 
Gửi ý kiến

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500