Bài toán có nội dung hình học

Một hình chữ nhật có số đo các cạnh là số tự nhiên và diện tích là 72 xăng ti mét vuông . Nếu tăng chiều rộng thêm 3 cm và giảm chiều dài 3 cm thì ta được một hình vuông . Tính : a,Chu vi hình chữ nhật ? b,Tìm các cách chia hình chữ nhật trên thành hai hình (một hình thang ,một hình tam giác )sao cho diện tích của hình thang là 54 xăng ti mét vuông ?...

Bài toán của Euler

5954928 Bài 1: Mỗi số chẵn lớn hơn hay bằng 4 có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Hãy kiểm tra mệnh đề này bằng vài số có hai chữ số. Bài 2: Có thể đi qua lần lượt 7 cái cầu bắc trên sông Prege ở Kenixbecgo (nay là Kaliningrat) nối các hòn đảo sao cho mỗi cầu chỉ di qua có một lần không? Bài 3: Chứng minh rằng trong tam giác thì trọng tâm, trực tâm và tâm...

Các bài toán cổ Trung Hoa

BÀI 1: Ba thùng thóc đựng đầy như nhau trong kho bị 3 tên trộm lấy. Sau đó, người ta thấy thùng thóc thứ nhất còn lại một lượng thóc, thùng thứ 2 còn lại 1 cân và 4 lượng thóc, thùng thứ 3 còn lại 1 lượng thóc. Bọn trộm bị bắt khai rằng, tên thứ nhất dùng xẻng xúc thóc từ thùng thứ nhất, tên thứ 2 dùng đấu gỗ xúc thóc từ thùng thứ 2, còn tên thứ 3 dùng bát xúc thóc từ thùng thứ 3....

Cuộc đời trên bia mộ

Người ta không biết nhiều về cuộc đời của Diophante. Ông sống ở thế kỉ 3 TCN, sinh ở Alexandria, để tâm nghiên cứu về phương trình và tóm tắt cuộc đời mình bằng những hàng chữ sau trên bia mộ: Hỡi du khách! Nơi đây yên nghỉ một người tên Diophante. Và những con số nhiệm màu có thể sẽ nói cho bạn biết về những tháng ngày dài của đời ông. Ông đã sống thơ ngây trong 1/6 cuộc đời. 1/12 cuộc đời nữa , cằm ông đã...

Bài toán của Euler

Bài 1: Mỗi số chẵn lớn hơn hay bằng 4 có thể biểu diễn được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Hãy kiểm tra mệnh đề này bằng vài số có hai chữ số. Bài 2: Có thể đi qua lần lượt 7 cái cầu bắc trên sông Prege ở Kenixbecgo (nay là Kaliningrat) nối các hòn đảo sao cho mỗi cầu chỉ di qua có một lần không? Bài 3: Chứng minh rằng trong tam giác thì trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp...

Những bài toán của Pascal

Bài 1: Chứng minh rằng nếu các cạnh đối diện của một lục giác nội tiếp trong một đường tròn không song song thì giao điểm của các cặp cạnh này thẳng hàng (còn gọi là đường thằng Pascal). Bài 2: Hãy phát biểu những trường hợp giới hạn của bài toán Pascal đã nêu ở bài 1, những trưòng hợp đó sẽ cho những kết quả thú vị đối với những ngũ giác, tứ giác và tam giác nội tiếp đường tròn. Bài 3: Tìm dấu hiệu chia hết...

Bài toán Gonbach

Gần 200 năm, "bài toán Gonbach" vẫn ko giải được, cho đến năm 1930, nhà toán học Nga - Xoviet trẻ là L.G.Snhirenman ( 1905 - 1938 ) mới chỉ ra được con đường đi đúng dẫn tới lời giải "bài toán Gonbach". Định Lý Snhirenman do ông đưa ra: tồn tại một hằng số k sao cho mọi số tự nhiên lớn hơn 1 có thể biểu diễn dưới dạng tổng không quá k số nguyên tố, tức là với mọi số tự nhiên N ( N > 1...

NHỮNG BÀI TOÁN CỔ TRUNG HOA

BÀI 1 : Ba thùng thóc đựng đầy như nhau trong kho bị 3 tên chộm lấy . sau dó , người ta thấy thùng thóc thứ nhất còn lại mottj lượng thóc ,thùng thứ 2 còn lại 1 cân và 4 lượng thóc , thùng thứ 3 còn lại 1 lượng thóc . Bọn chộm bị bắt khai rằng , tên thứ nhất dùng xẻng xúc thóc từ thùng thứ nhất, tên thứ 2 dùng đấu gỗ xúc thóc từ thùng thứ 2 , còn tên thứ 3 dùng...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500