Số học

Lời giải đúng chưa ?
Bài toán. Khối lượng công việc tăng 80%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20% ? Bài giải. Coi khối lượng công việc mới là 100% thì khối lượng công việc cũ so với mới là : 100% - 80% = 20%.Coi năng suất lao động mới là 100% thì năng suất lao động cũ so với mới là :100% - 20% = 80%.Số công nhân cũ so với số công nhân mới là...

Đại lượng và đo đại lượng

Phân vân gì không ?
Bài toán: Một đồng hồ có tiếng chuông ngân rất dài, thời gian giữa hai tiếng chuông là 2 giây. Ban đêm, ta cần bao nhiêu giây để biết đồng hồ báo 11 giờ ? Bài giải: Khi tiếng chuông thứ 11 vừa điểm là ta biết ngay đó là 11 giờ. Từ tiếng chuông thứ nhất đến tiếng chuông thứ 11 có 10 khoảng cách 2 giây. ...

Hình học

Nhờ thầy Nghĩa giải hộ bài toán
An bán một số quả táo được một số tiền. Nếu An bán được thêm 10 quả táo nữa cùng số tiền trên thì giá tiền mỗi quả giảm 200 đồng. Nếu An bán được ít hơn 10 quả nhưng cũng được số tiền như trên thì giá tiền mỗi quả tăng 400 động. Hỏi An đã bán được bao nhiêu quả táo và giá tiền một quả là bao nhiêu?...

Giải toán có lời văn

10389128 Tính giá vốn của chiếc mũ
Trong cuốn “Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 5, tập 2” có bài toán như sau: Giá bán một chiếc mũ bảo hiểm là 300 000 đồng. Nếu cửa hàng giảm giá 20% thì lại bị lỗ 4% giá vốn (giá mua vào). Hỏi giá vốn của chiếc mũ bảo hiểm đó là bao nhiêu tiền ? Một số học sinh đã giải bài toán đó như sau: Sau khi giảm giá thì giá của chiếc mũ bằng số phần trăm giá vốn là: ...

Yếu tố đại số - thống kê

Có bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật?
Một tổ học sinh có 5 bạn, mỗi lần trực nhật phải có đủ 3 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách phân công nhóm 3 bạn trực nhật? Bài giải: Có 5 bạn nên có 5 cách chọn người thứ nhất, còn lại 4 bạn nên có 4 cách chọn người thứ 2 đi với người thứ nhất. Còn lại 3 bạn nên có 3 cách chọn người thứ 3 đi với 2 người đã chọn. Như vậy số cách phân công nhóm 3 bạn trực...

Sai lầm khác

Bài toán số hòn bi
Trong hộp có 25 viên bi đỏ, 17 viên bi xanh và 22 viên bi vàng. Nếu không được nhìn vào trong hộp thì bạn phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy được có cà 3 màu?...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500