Một tiết học đáng nhớ

8762188 Mỗi một bài dạy tôi và các bạn đều có trách nhiệm truyền thụ cho mỗi thế hệ tiếp nối, nhưng có một bài dạy đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc trong một tiết học hôm ấy. Khi dạy về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, tôi đưa ra bài toán: “Tổng của hai số là 48, hiệu của hai số là 12. Tìm hai số đó”. ...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500