Bài toán: Hàn Tín điểm binh (Định lý số dư Trung Quốc)

8788961 I. QUY TẮC HÀN TÍN Tục truyền rằng (1) ngày xưa, Hàn Tín danh tướng của Hán Cao tổ dùng phép sau này để điểm binh: Bảo lính sắp hàng ba hàng năm và hàng bảy, rồi đếm hàng lẻ cuối cùng. Ghi những số lẻ ấy. Nhân số lẻ hàng ba cho 70, số lẻ hàng năm cho 21 và số lẻ hàng bảy cho 15, rồi cọng lại. Lấy số thành mà thêm bớt một bội số của 105 thì được số lính. Ví dụ sắp hàng ba lẻ...

Sự ra đời của các dấu +, - , x, :, = và %

8785879 Dấu cộng (+) và dấu (-) xuất hiện trong quyển sách “Tính nhanh và khéo” xuất bản tại lai-xích (nước Đức) vào năm 1489 của tác giả Uýt-man. ...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500