Cách chia hình tứ giác thành 2 phần có diện tích bằng nhau.

10391971 Từ đỉnh A của tứ giác ABCD hãy vẽ một đoạn thẳng chia tứ giác đó thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Bước 1: Nối AC Có 3 trường hợp xảy ra: -AC chia tứ giác làm 2 phần có diện tích bằng nhau (AC) ...

Bài toán về hình hộp chữ nhật

Bài toán. Một bể nước không có nắp làm bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là 1,296cm3 chiều dài gấp đôi chiều rộng chiều cao 0,8 m tính diện tích tôn cần dùng làm bể nước? Bài giải: Bài này ứng dụng phương pháp tìm hai số khi biết tích và tỷ : Chiều dài nhân chiều rộng là : 1,296 : 0,8= 1,62 Giả sử ta có một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích hình chữ nhật...

Bài hình thú vị

Bài toán. Cho hình thang ABCD có đáy bé là AB và đáy lớn là CD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy chứng tỏ rằng tổng diện tích hai hình tam giác OAD và OBC bé hơn 1/2 diện tích hình thang ABCD. Bài giải. Ta có SADB < SBDC vì có chiều cao bằng chiều cao hình thang và AB < CD. Do hai tam giác này chung đáy BD nên chiều cao hạ từ A ngắn hơn chiều cao hạ từ C. Từ...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500