trường olympic

vế đối thứ nhất của vua Minh Mạng vế đối thứ hai của Cao Bá Quát ...

Cách đo trí thông minh

Trí thông minh có ở tất cả mọi người với các mức độ khác nhau. Để đo mức độ thông minh, qua nhiều lần thử nghiệm người ta đã lập ra bảng giá chỉ số thông minh, tiếng Anh gọi là intelligence Quotient, viết tắt là IQ. IQ trung bình là 100. - IQ từ 85 đến 114 : Thông minh ở mức trung bình. Cứ 100 người thì có 68 người ở mức này. - IQ từ 115 đến 124 : Trên trung bình. - IQ từ 125 đến...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500