Có bao nhiêu cách chọn ???

Đội văn nghệ của lớp 5A có 6 nữ và 4 nam. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách chọn 1 bạn nam và 2 bạn nữ hát tốp ca nam nữ?...

32 bài toán tiểu học chọn lọc

10391822 Bài 1: Trâu bò húc nhau Một con trâu và một con bò ở cách nhau 200m lao vào húc nhau. Ở trán con trâu có một con ruồi, nó bay tới đầu con bò, rồi lại bay đến đầu con trâu, rồi lại bay đến đầu con bò,…cứ bay qua bay lại như vậy cho đến lúc trâu và bò húc phải nhau thì ruồi ta chết bẹp. Tính quãng đường ruồi đã bay. ...

Tiến 10 bước - lùi 1 bước

10388639 Bài toán. Mỗi buổi sáng bác Tâm tập thể dục bằng cách cứ đi tiến 10 bước rồi lại đi lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 1000 bước thì bác Tâm đã cách xa điểm xuất phát bao nhiêu bước? Bài giải. Mỗi lần tiến 10 bước, rồi lùi 1 bước thì số bước cách đích là : 10 - 1 = 9 (bước) Mỗi một lần “tiến” rồi “lùi” có tổng số bước là : 10 + 1 = 11 ( bước ) Số...

CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC – XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI

tth123_500